<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Love is a perky elf

Siden jeg er mildt sagt ganske rusten i dette kjæreste-greiene og jo likevel ligger her med halsbetennelse og elendig tv-tilbud, så virket det som en god ide å henge litt rundt på romantiske nettsider for å se om det var noen gode tips å plukke opp.

Og det var det jo. Vel, det var massevis av tips hvertfall, hvor gode de var kan man saktens diskutere. For eksempel har jeg i all min naivitet gått rundt og trodd at kjærlige kallenavn var noe som oppstod mer eller mindre av seg selv, men jaggu fins det lister for sånt. Hvor dårlig fantasi er det egentlig mulig å ha? "Elskling, jeg fant en alfabetisk liste over kallenavn og jeg har bestemt meg for at jeg skal begynne å kalle deg Tarzan".

Flust av sitater om kjærlighet fins det jo også. Noen er selvfølgelige, andre søte og atter andre.. ehm, ganske overraskende. Sånn som denne: "Love is a perky elf dancing a merry little jig and then suddenly he turns on you with a miniature machine gun."

Det fins selvsagt også tips for oss stakkarer i pendleforhold - ja, faktisk hele nettsider dedikert til fenomenet (litt bekymringsfullt er det jo at eierne av et av disse nettstedene selv ikke taklet pendlingen - til tross for alle gode tips og triks de serverer på siden sin - og har avsluttet forholdet). Diverse støtteforum fins det også, hvor man kan diskutere pros & cons med avstandsforhold (antar jeg, for jeg har lest nok i diverse nettfora tidligere til å vite at det sjelden er verdt bryet).

Avstandsforhold heter forøvrig LDR (Long Distance Relationship) - disse amerikanerne har jo et navn eller en forkortelse på alt. Det er nå uansett godt å vite at man ikke er alene, at det er mange andre LDR'ere der ute liksom. Kanskje vi kunne startet en gruppe på Facebook?

I følge det store internettet skal det også være en god ide for oss LDR'ere a gi hverandre en plante. Akkurat hvorfor er jeg litt usikker på, og uansett er det nok ikke den beste gaven til meg siden jeg totalt mangler grønne fingre. Jeg føler meg ganske sikker på at en død kjærlighets-yucca-palme nok ikke er det mest romantiske her i verden.

Det er som om en helt ny verden av litteratur har åpnet seg for meg! Nå kan jeg jo til og med lese videre i John Gray's beskrivelser av forelskelsens fem faser; den boka har stått i hyllen min ganske lenge (hallaisen, jeg er jente - klart jeg leser sånne bøker) men jeg har aldri lest forbi fase to - usikkerhet. Nå kan jeg lese om fase tre; fast følge. O lykke!

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous picxx Sier:

Du skal ikke undervurdere en yukka palme. Jeg hadde en som bodde hos meg i over ett år, og den overlevde både karsk, vodka og andre ulumskheter den ble utsatt for under perioden :P

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Kjærlighets-yucca-palme :-D
*fniser*

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Hva er fase fire og fem da? For oss som har hatt fast følge en liten stund nå.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Vi overlevde ett år med loooong distance, etter å bare ha kjent hverandre en måned før, og med minimal tro på forholdet.

Det er ikke det enkleste i verden, men det hender at det funker i alle fall :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

picxx: jeg har tørket ut kaktuser. trenger jeg si mer?

serendipitycat: *fniser tilbake*

delirium: skal vi se... fase fire: intimitet (fysisk, emosjonell, mental og åndelig). fase fem: forlovelse. hvordan ligger du an tror du? :-)

minnea: for meg virker litt underlig å gå inn for loooong distance i et år uten å ha tro på forholdet, men hei - whatever's working for you :-)

forøvrig har jeg hørt rykter om at slike LDR'er kan forlenge den første forelskelsesperioden. det er jo ikke det dummeste som kan skje!

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Hva med de som klarer aa toerke ut en kaktus...? Er det jinxa forever og alltid? *kjempenervoes*

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Det var egentlig ikke meningen å gå inn i et long distance, eller forhold i det hele tatt. Jeg strittet faktisk imot så lenge jeg kunne, men så ble det bare sånn allikevel, og det er jeg glad for nå :)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

jeg vet ikke om jeg har gratulert deg med kjærste, hvis ikke: graruleter med kjærste!
men dt jeg helst vil vite er: hvor i svarte helvete finner man kjærster hen a? jeg vil nemlig ha en. en som funker.

mvh
tina. litt full.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

alter ego: det håper jeg da ikke, for det har jeg også gjort!

minnea: av og til vet man visst ikke sitt eget beste :-)

litt fulle tina: takk for det! de kommer rekende på en fjøl, det sier mammaen min. og hun har alltid rett (unntatt når vi er uenige, da er det jeg som har rett)

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Jeg er godt inne i fase fire. Det er ganske fint egentlig.

Forlovelse er sikkert også fint, men burde det da ikke vært med et punkt 6 for giftemål?

 
 
Anonymous Mimosa Sier:

En makeløs en fortjener selvsagt fast følge. Gratulerer!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

delirium: det er visst gitt at når man har forlovet seg så kommer man også til å gifte seg. alt er liksom i boks da..?

mimosa: takk og takk! :-)

 
 
Blogger Delirium~ Sier:

Jeg har da hørt om mange som har forlovet seg uten å bli gift noensinne... Enten fordi de er såre fornøyd med å være forlovet (som da passer pent inn i boken du leste), eller fordi forholdet tok slutt.

Nei, jeg vil ha med et punkt 6 kjenner jeg - "Giftemål og Happily Ever After" :oD

 

Svare?