<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Provoserende sukkersøtt

Jeg har fått et nytt mål med bloggingen min, nemlig at Google lager en advarsel mot en av postene mine sånn som de gjorde mot Fjordfitte. En sånn advarsel om at "flere lesere av denne bloggen har kontaktet Google fordi de mener at innholdet er støtende". Det vil jeg altså gjerne ha, så here goes:

kosemose
i sovepose

nussepusse
og smussesusse

rosa rosenknopp
du er tipp og topp

pusemus
og øresus

sussebasse
og klisse-klasse

sukkersøte
bær med fløte

gullerull og pjuskelusk
musseluss og skattesnusk

Sånn, da regner jeg med at dere er blitt provosert ned i støvlene og umiddelbart begynner å klage til Google. Det blir stas.

Update: Nå viser det seg visst at det var Fjordfitte selv som sto bak denne advarselen, men jeg kjører løpet like fullt. Blir dere ikke kvalme nok av denne posten blir den neste enda verre. Dere er herved advart.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Mimosa Sier:

Siden jeg er nyforelska, blir det ikke kvalmt nok, gitt. Mere! Mere!

 
 
Anonymous emelie Sier:

Jeg slenger meg på mimosa og sier: Mere, Mere! ;)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Skattesnusk provoserer...Jeg skal sende deg en Doze med Kozemozeoverdoze i en poze i pozten.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Tror det er noe alvorlig galt med leserne dine ;)

åååh pjuskelusk tenker jeg :)

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Denne posten sammenholdt fuggelns kulinariske eskapader gjoer at all mat som maatte ha gaatt ned halsen i dag snart er paa vei opp. Hvis dette var amerika ville jeg saksoekt deg/dere for bidrag til spiseforstyrrelser!! Hei vent, blogspot er vel amerikansk vel...? Ah-haaah...you are sooo dead! :)

 
 
Anonymous picxx Sier:

Dette får meg til å mimre over glansdagene til spice girls...lol :P

 
 
Anonymous HvaHunSa Sier:

Skal si insulinproduksjonen min føyk i været her du ;-)

Kan man donere insulin?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mimosa: oida, du må være fryktelig nyforelskal gitt :-)

emelie: du også?

rødtzentrum: hurra, post er alltid gøy! jeg gleder meg til en poze med kozemozeoverdoze i posten :-D

minnea: er det noe det ikke er noe galt med så er det leserne mine. de er verdens beste de!

alterego: oida, beklager hvis jeg fikk deg til å kaste opp. det var virkelig .. ehm, meningen :-D

picxx: virkelig? how so?

hvahunsa: hihi! det burde man kunne hvertfall, fins det ikke folk som har for lite av det? eller er det for mye insulin de har kanskje? hmm..

 

Svare?