<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Sykemelding


Frøkna har fått halsbetennelsen fra helvete men lover å komme særdeles sterkt tilbake når bare antibiotikaen tar knekken på det vi får håpe er en bakteriekoloni i halsen min. Er det virus blir jeg sinna.

Ibux er min beste venn.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Neimen, stakkars deg da! GOOOOD bedring!

kri

 
 
Anonymous Alter Ego Sier:

Uff... I det minste har du tid til aa ligge i senga og tenke ut nye blogginnlegg:) God bedring, velkommen tilbake og en STOR kopp varm sjokolade med mashmallows i fra denne kanten!

 
 
Anonymous Egoet igjen Sier:

Men jeg glemte aa spoerre: buketten??

 
 
Blogger Mari Sier:

God bedring! Ibux er saker:)

Og forresten: Jeg har stalka litt rundt på bloggen din i det siste, håper det er ok. Vil bare si at jeg finner den morsom. Koser meg når jeg leser!

 
 
Anonymous emelie Sier:

God bedring, ja =)

 
 
Anonymous Heidi Fleiss Sier:

Er det du som har smittet meg!
Jeg sitter på jobb med digert skjerf rundt halsen og knasker 600mg ibux som om det var smågodt. Jeg måtte sende ut en epost til alle på rådhuset om at jeg bare kommuniserer med folk via e-post i dag, og heldigvis har de fleste respektert det :P
Resten av avdelingen er på seminar i København, så jeg må være på jobb og synes litt ekstra synd på meg selv...

God bedring snuppelupp!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: takk!

alter ego: takk og takk. har vært lite (kreativ) hjernebruk de siste dagene, håper det blir bedre fremover.

det ble ingen bukettkasting, så hvem som gifter seg neste gang er det ingen som vet! men vi vant konkurransen (hvis det var noen konkurranse..?) om mest forelska par. knis!

mari: takk takk! og så hyggelig at du liker deg her inne, velkommen skal du være! :-)

emelie: takk!

heidi-snuppa: klart det er meg, så ofte som vi møtes irl :-) høres ikke bra ut at du må jobbe når du er syk, pass på deg selv nå da (og husk at rådhuset ikke kollapser selv om du tar deg en sykedag eller tre..)

 

Svare?