<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Jinxa

Hvor mye skal egentlig til for å jinxe bryllupet sitt?

Sett at man kjøper en brukt brudekjole og har den på seg fest. Sett at man glemmer å bære den med ærefrykt og i stedet starter med å spjære den i ryggen, fortsetter med å søle rødvin på den og avslutter med å grine i den.

Sett at man videre lar være å bruke flekkfjerningsspray på den og angrer to minutter etter at man har levert den til rens fordi man syns det ble for dyrt. Sett at man så løper tilbake til renseriet og ber mannen der om å ikke bare glemme å rense kjolen, men også å kaste den fordi man ikke for sitt bare liv kan skjønne hvorfor man skal ha en brukt, rødvinsflekkete brudekjole hengende i skapet.

Sett at man til slutt går ut fra renseriet med en vond klump i magen og en sterk følelse av at dette aldeles ikke er sånn man burde behandle en brudekjole. Har man jinxa sitt eventuelt fremtidige bryllup da?

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Örn Sier:

Töllefrökna! Nei du har ikke jinxa noe som helst, du har bare reddet deg selv fra en allerede jinxet brudekjole. Hvem legger en elsket kjole ut til salg pá ei 2nd hand sjappe? OG er ikke det som skjedde nár du faktisk var i denne kjolen et solid nok bevis pá dette faktum!

Nei Frökna, her er det nok noen andre som har státt for jinxingen og du er ikke annet enn et uheldig offer som har gjort det eneste riktige man kan gjöre mot slike ting.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Stoettes! (selv om jeg ikke har kule ö'er paa tastaturet mitt)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Takk Örn, jeg kan visst alltid stole på deg for å få meg på rett kjøl igjen. Det var selvsagt kjolen som var jinxa, ja :-)

Anonym: Bra :-)

 
 
Blogger VamPus Sier:

Jinxa kjole, ja... men fortell mer om festen som krevde en brudekjole du :-D

 
 
Blogger VamPus Sier:

Gah! Glem det. Fant jo posten...

 
 
Anonymous Anonym Sier:

HAHa! Et Makeløst innlegg! Melodramatisk, det kan du :)

kri.

 
 
Blogger Esquil Sier:

bryllupet er ikke jinxet før brudgommen har sett deg i brudekjole, og siden du har lagt ut bildene i bloggen trenger du altså bare å finne noen som hverken var på festen eller har lest bloggen.

synd for oss.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Fylleangst lille venn? Trenger du litt lun voksenkontakt etter helgen ;)

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Bedre å prøve og feile med brudekjoler enn med ektemenn :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

vampus: ok, jeg glemmer det :-)

krissy: melodramatisk? jeg? ;-)

esquil: jaha, du hadde friertanker? damn.

gretten: hvordan går det an å takke nei til lun voksenkontakt? :-)

minneapolise: et veldig, veldig godt poeng!

 
 
Blogger Örn Sier:

Frökna, bare glad á kunne være til hjelp:) Minnies, poeng er som du sier veldig, veldig godt.

 
 
Blogger elx Sier:

Amen til det minneapolise skriver!

En brudekjole er ikke annet enn et plagg før man har investert mye mer enn penger i den...
Og forhåpningene om et strålende Halloweenparty er liksom ikke helt det samme som forventninger til "happily ever after" sammen med Mr Right.

Har forøvrig en (ugift) venninne som samler på brukte brudekjoler; kjøper på brukthandler og ebay, the more hideous the better. Og jeg tror ikke hun har jinxet verken det ene eller det andre heller :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: :-)

elx: wow, hun samler? synd jeg ga bort min da, ellers kunne hun jo fått den. og.. dette er sikkert et dumt spørsmål fra en som aldri har skjønt hvorfor folk samler på noe som helst, men - hva skal hun med dem?

 
 
Blogger Tonita Sier:

Ser du har fått nok trøst og støtte allerede fra de ekte gode støttene.
100% enig - ingen fare for bryllupet nei. Og uansett, - du ville garantert ikke ha ønsket å bruke reparert og renset kjole med bare litt filler i rygge, en anelse rester av rødvin, snørr og tårer - (det var ikke spy på den også vel?).

Opp med haken flotte frøken. Og skriv mer til oss, - vi elsker å lese deg vet du. Du opplever så mye, du underholder oss så bra.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tonita: jeg har verdens beste lesere, deg selv inkludert!

lover å fortsette å skrive så lenge jeg syns jeg har noe å skrive om. og muligens litt til etter det :-)

 
 
Blogger elx Sier:

Hun samler bare på sånne skikkelig groteske dorullkreasjoner, så mesteparten er (ikke overraskende) fra USA. Samt en helt horribel sakk fra et tex-mex bryllup som ser ut som om et esel har spist, og så kastet opp, femten brudekjoler og noen har sydd den sammen til én... Det gjør faktisk litt vondt i øyne og hode å se på den!

Hvorfor hun samler tror jeg ikke hun vet selv engang, men hun sa engang at hun kommer til å gjøre det så lenge hun har plass og råd. Hver sin lyst!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg kan jo tenke meg mer plassbesparende hobbyer, men som sagt; har aldri skjønt meg på sånne samlere..

 

Svare?