<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Utålmodig


Nå må det skje noe snart. Ny jobb, nytt prosjekt, ny leilighet, ny mann, ny et-eller-annet. Jeg har det ikke fælt eller noe, jeg bare blir gal av at ting står helt stille.

Utålmodige mennesker trenger forandringer og utfordringer, det verste som kan skje er at det ikke skjer noenting. Jeg er skikkelig dårlig på å kjede meg.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Espen Sier:

Meld deg på et kurs i ett eller annet da vel. Tegning eller keramikk eller noe. Da treffer du kanskje en ny type også.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Du er *kremt* unektelig endel lik en annen person-- nylig avgått fra bloggpolis. Hvordan gikk det så ikke med tiger/stripete-valsen?

k.

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Skjønner deg godt jeg, forandring fryder :D Men lurt å ta skjeen i egen hånd og flashe ut en joker fra innerlomma for de som venter på at ting kommer dalende fra himmelen... En spontan reiseopplevelse er et sikkert sparess. Ingenting slår en storbyhelg når høsten nettopp har satt inn. Billettene er skambillig om dagen, så nå vet du det. Bestilte billett selv i dag, kjøpte nesten to ;)

 
 
Blogger Örn Sier:

Frökna! Fantomet gir gode rád, lytt til ánden som gár.

jeg tagger deg herved med memet:
10 ting du vil gjöre för du dör
Kanskje du finner et nytt prosjekt du har lyst til á begynne pá.

Eller gjör som mr. Walker sier og reis! Turen i seg selv er topp, men sá kommer jeg ogsá alltid hjem med en beslutning om et nytt prosjekt, prat jeg skal ta med sjefen eller nytt fokus etc.

Hvis drittvær og dyr börst frister er du alltids velkommen hit =D

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

espen: en ny type på keramikkurs? det høres ut som en selvmotsigelse, men takk likevel :-)

krissy: antar at du sikter til radio? snakket vi om en vals? det har jeg visst glemt, remind me?

fantomet: jeg har tatt opptil flere skjeer i hendene og sendt ut søkende tentakler både hit og dit, foreløpig uten resultat. reise hadde definitivt vært digg, hadde det ikke vært for at jeg er konstant blakk :-( hvor skal du hen da?

örn: takk, jeg trenger noen poster med litt substans, det er fryktelig mye blabla i denne bloggen om dagen. er på liste-saken!

en tur til örn-land hadde vært genialt men jeg har jo ikke penger til ekstern harddisk til pc-en en gang. sukk.

 
 
Anonymous fantomet Sier:

reisekasse er kjent å ha, så har en liksom et mål og noe å glede seg til. skal ha en ovalhelg i wien, har vært der før og det ga mersmak :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ah, var der i sommer - fantastisk by! God tur, send kort? :-)

 
 
Anonymous fantomet Sier:

Da er det jo ikke synd på deg, enig i at Wien er fantastisk :-) Liker mennesker som tenker litt stort, og det har de gjort lenge i den byen. Kommer alltid til kort med kort jeg, men ellers takk ;)

 

Svare?