<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjære Kathrine

At Stavangerdialekt ikke egner seg særlig godt på tv eller radio har vi visst helt sidenTrine Grung var programleder for Poprush på Petre. Det var i 1996. Men greit, du kan kanskje ikke noe for dialekten din. Og å være programleder på tv, det vil du.

Litt mer alvorlig er det kanskje at etter all den utenlandsjobbingen du visstnok har bedrevet så er engelsken din fortsatt pinlig dårlig. Kanskje en ide å overlate den vanskelige utenlandsken til noen andre?

Men kjære deg. Søte Kathrine. Å skrive dine egne replikker, det kan du ikke. Det må du ikke gjøre. Vær så snill, få noen andre til å skrive dem for deg. Så skal jeg kanskje - kanskje - orke å se en episode til av Motebildet.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Stian Sier:

Eh? Nå blotter jeg skamløst min totale, altomfattende ignorans her, men hvem er denne Kathrine? Og hvorfor er hun verdt en blogartikkel?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Kathrine Sørland er tidligere Frøken Norge (eller noe sånt) som av en eller annen grunn får slippe til som programleder.

Hvorfor hun er verdt en bloggartikkel? Vel, det er hun kanskje egentlig ikke, men noe må jeg jo skrive om? :-)

 
 
Blogger tina Sier:

jeg er sååå enig Frøken...Jeg så sånn ca et minutt jeg, og har lovet meg selv: aldri, aldri mer.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

ja, hjemmesnekrede tekster er sikkert ikke det beste;-) Hun gjorde likevel en god nok figur i top-modell, synes jeg.

Selv har jeg mest sansen for Vendela Kirsebom, i slike type programmer. Hun er også myye penere, og har en utrolig fin utstråling.;-)
Dog skal begge ha kred for at de er sporty. De er lite sossete, liksom.

krissy.

 
 
Blogger care Sier:

Verken stavangerdialket eller sørlandsdialekt fortjener ris, synes de er nydelig begge to. Men forstår jeg deg rett når du sier at Kathrine leder et program som heter motebilde? I såfall, hvilken kanal sendes det i?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Tina: Det er et håpløst program, og hun gjør det ikke akkurat bedre.

Krissy: Jeg syns hun var ganske fæl i Top Model også jeg. Og Vendela.. nei, er nok ingen stor fan av henne heller. Men at de er pene kan jo ingen ta fra dem :-)

Care: Visst er de fine, men det vil ikke si at de egner seg på tv. Ja, du forstår meg rett, det sendes på tv3.

 

Svare?