<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gud, Singapore og smiley-jubileum

Mye bra lesing i Aften i dag. Ikke bare er det 25 år siden Scott E. Fahlman oppfant smileyen, men borte i Nebraska har senatoren Ernie Chambers rett og slett saksøkt Gud. Han er lei av naturkatastrofer og mener at Gud nå må stilles til ansvar. Formålet er visstnok å vise at hvem som helst kan saksøke hvem som helst i USA (det visste vi vel fra før?) og han håper med dette at domstolen kan utstede et permanent rettslig pålegg mot Gud. Hvordan dette skal gjennomføres sånn i praksis vites ikke, men jeg ser for meg at det muligens kan bli litt vanskelig å håndheve.

Og så vurderer de folkevalgte i Singepore å tillate oral- og analsex for voksne heterofile. Homofile får finne på noe annet, det får da være grenser for liberale lover liksom.

Etiketter: , ,

 

til denne posten

 
Blogger Sorgenfri Sier:

Jeg skulle likt å vært en flue på veggen når de folkevalgte diskuterer for- og motpunkter.

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Dette minner meg om bladet "En gal, gal verden" som ble utgitt en periode på nitti-tallet. Der sto det om kvinner med tre brystvorter, menn som slukte tretten gafler og tjue barberblad til middag og andre pussige ting.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Du Makeløse, jeg har gått bak i arkivet ditt og lest. Og DUUU om man finner noen "perler" der, asså!
Du leverer jo den ene morsomme tekst etter den andre. Du tar bare "kaka"!! YOU ROCK! :-)

krissy.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sorgenfri: fnis, ja det hadde vært noe! :-)

frøken skavlan: tror kanskje jeg husker det bladet. litt sånn news of the world-aktig, eller?

krissy: takk og takk, jeg kommer til å bli skikkelig innbilsk av å ha deg hengende rundt her :-)

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Ja, veldig news of the world-aktig. Husker det var populært på barne/ungdomsskolen, de tøffe gutta hadde høytlesning av de ekleste "artiklene"

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Innbilsk ja. hihi ;-) men du fortjener positiv omtale, for du har din helt egne "greie" liksom.
Og de virkelig bra tekstene du skriver har stor underholdningsverdi.:-)

Krissy.

 

Svare?