<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kjøpt og partert

Jeg har tilbragt helgen med søstern, tanteungene og to andre barnefamilier. Min makeløse niese er som tidligere nevnt snart fem år og melketennene hennes har begynt å løsne for å gi rom til voksentenner.

Frøken M: Når du mister en tann så kan du legge den i et glass vann og i løpet av natten kommer tannfeen og tar med seg tanna. Og vet du hva som skjer da?
Makeløs niese: Tannfeen legger igjen en penge i glasset!
Frøken M: Mhm. Og den kan du legge på sparebøssen din.
Makeløs niese: Ja. Og når jeg mister mange tenner så får jeg mange mange penger.
Frøken M: Hva skal du gjøre med de pengene da?
Makeløs niese: Jeg skal kjøpe hele deg!

På dette tidspunktet ble bestevennen til niesen (også snart fem år) involvert i samtalen og forklarte at når niesen hadde kjøpt meg i tante-butikken så skulle han økse meg opp i mange små biter og så skulle de spise den parterte tante makeløs og så bæsje meg ut igjen og til slutt ville jeg ende opp som jord sammen med alle meitemarkene. Og da fant jeg ut at det var greit å prøve å bytte samtaleemne.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Örn Sier:

Litt sein der med samtaleemne skiftet=)
"kjöpe hele deg" hadde vært en nydelig slutt.

 
 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: jeg trøster meg med at det var det som var niesens slutt. bestevennnen hennes kjenner jeg ikke så godt så hans parteringshistorie tar jeg ikke veldig personlig.

heidi: det syns jeg og :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Barn har en fascinerende allsidighet i søthet og djevelskap.

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Rett og slett fantastisk!
(og litt ekkelt)

 
 
Blogger Stian Sier:

Heh. Du må bare ri på bølgen, vet du ... 5-åringer er verdensmestre.

Klem,
Stian

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Gretten: Det var makeløs niese som var søt og bestevennen som var djevelsk. Hun slekter jo på meg, tross alt :-)

Frøken Skavlan: Enig!

Stian: Jeg prøver så godt jeg kan :-)

 
 
Blogger Petter Johan Sier:

Jeg elsker niesen din.
Jeg liker ikke så godt vennen hennes, men det er så som så. Du må be hun passe seg for slike folk. Det er de som blir narkomane mordere!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

petter johan: da er vi to, jeg har verdens beste niese! det er ikke noe vondt i vennen hennes heller, han har bare litt mye energi liksom :-)

 

Svare?