<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Majka - jenta frå verdsrommetDenne jenta fra barne-tv var helten min da jeg var liten og som det meste annen barne-tv på åttitallet var serien selvsagt slovakisk. Kusinen min og jeg lekte Majka og kranglet om å få ha på mine røde gummistøvler. Vi hadde discobelte (sånt tøybelte med en helt håpløs lås som gjorde at du ikke trengte hull til spennen) som vi trykket på etter beste evne og så snakket vi stakkato, antagelig på liksom-slovakisk.

Jeg kan fortsatt ikke et ord slovakisk men jeg har ingen problemer med å skjønne hva som skjer i denne scenen. Ypperlig skuespill, med andre ord.

Serien «Majka, Jenta frå Verdsrommet» rullet over norske tv-skjermer første gang sommeren 1981. Hele 13 søndager på rad fulgte vi den tsjekkoslovakiske fabelen om jenten som krasjet inn i livet til de to konkurrerende gjengene «Rakettgjengen» og «Kaningjengen». Det uskyldige eventyret utvikler seg raskt til en moralsk kamp mellom de snille barna og de voksne som bare vil utnytte stakkars Majka i vitenskapens navn.

Majka hadde blant annet følgende fantastiske evner:
• Hun fløy lydløst (også over vannet)
• Hun løftet tunge ting
• Alt hun så ble overført til fjernsynsapparatene i landsbyen, Chabovke
• Når hun kommuniserte med moderskipet fikk hun helt hvite øyne
• Hun kunne duplisere ting (kofferter og kaker)
• Hun kunne gå oppover vegger

Er det rart kusinen og jeg sloss om å få være Majka? Kulere jente skal du lete lenge etter.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous sandmo Sier:

Stili! Denne barnetv serien hadde jeg nesten glemt. Får jeg barn skal de bare se sånn barnetv:-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Går ikke an å glemme Majka, vel? Men jeg tror dessverre at serien er for treig for dagens barn, de er jo vant til at alt går superfort :-)

 
 
Blogger care Sier:

Åh, jeg digga også Maijka.

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Og jeg som trodde alle romvesen pratet engelsk!

Hvor lenge gikk denne serien? Kan ikke huske å ha sett den (var ikke født i 82, men nrk barnetv liker jo repriser).

 
 
Blogger Cassandra Mortmain Sier:

Jeg hadde også røde støvler som barn, og var derfor overbevist om at jeg VAR Maiken, jenta fra verdensrommet. Prøvde meg på en flygetur ut fra dukkehustaket, men det førte bare til revnet strømpebukse og knuste illusjoner.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

care: hvem gjorde vel ikke det? :-)

minneapolise: neida, det er mye østeuropeiske språk der ute i rommet. jeg vet ikke hvor lenge den gikk, men det går sikkert an å google det.

cassandra: hihi, høres ut som maddicken! :-)

 

Svare?