<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Jason Mraz: I'm yoursHer sitter man intetanende hjemme en kveld og ser nok en kjedelig episode av Idol, full av trøtte dommere og talentløse kids, og før man vet ordet av det har man fått en helt ny favorittartist.

For midt mellom alle Tirna Noir-er og Christina Aguilera-fremføringer og patetiske emo-kids så kommer det en fyr med mandolin og synger en Jason Mraz-sang. Jeg visste ikke at jeg hadde hørt noe som helst av Jason Mraz før, men det viser seg at det har jeg; Geek in Pink må på et eller annen tidspunkt ha vært en liten radiohit som har sneket seg inn i hjernen min og gjemt seg godt.

Men det er ikke den sangen dere får i dag, men I'm yours, som er den Idol-fyren sang. En liten gladsang med reggea-rytmer og bøttevis av sjarm. Jason minner litt om mitt Øya-crush Jens Lekman, blid og sjarmerende og tilsynelatende usnobbete. Og jeg vedder på at han har minst en stripete genser i skapet sitt!

So I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm sure
There's no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I'm yours

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Asså, du er lizzom bare sååå seint ute, asså;)
(http://skavlan.blogspot.com/2007/07/etisk-blogging.html)
Du burde høre sangene fra albumet "Waiting for my rocket to come også"! Litt annerledes stil enn I'm yours, men jeg liker det.
Mannen var i Oslo i sommer og spilte også, men jeg kunne ikke..

(Og hvorfor MÅ alle ødelegge Tir n'a noir?!?)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ops, sorry! Jeg har limewiret mannen og funnet mye bra (og noe ikke fullt så bra) men vet jo ikke fra hvilket album de sangene er..

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Det ligger sikkert oversikt over platene hos Platekompaniet.
Det er den eneste plata jeg har hørt i tillegg til I'm yours-låta. Aner ikke hvordan de andre platene er..:)

 
 
Blogger Örn Sier:

Fine synge mannen, hadde aldri hört om han för han begynte á dukke opp som simulare artists til Jack Johnsson pá Last.fm.

Jeg sá Jens Lekman her i august. Og han var ikke sá veldig blid og sjarmerende. Má være noe med den gode stemningen pá Öya.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

frøken skavlan: jeg er så moderne (og småkriminell) av meg så jeg har totalt frigjort meg fra album-konseptet :-)

örn: jens sur? det høres usannsynlig ut, men jeg trekker muligens konklusjoner på litt tynt grunnlag her nå..

 
 
Anonymous Anonym Sier:

tenk å ha sin egen kjekkas (i stripete genser) som synger slik til deg a..

sukk.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: akk ja. man skjønner jo hvorfor musikere drar damer liksom..

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hvor får jeg tak i denne sangen? Ser jo ikke ut som den er på noen av albumene hans??

 
 
Anonymous Anonym Sier:

albumet hvor denne sangen er på kommer visst ikke ut før neste år..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

anonym: jeg bruker Limewire, der finner man nesten alt :-)

 

Svare?