<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna anbefaler


Sånn, da har jeg endelig begynt på "Frøkna anbefaler"-listen, den ligger nederst i høyre marg på denne siden. Forhåpentligvis klarer jeg å huske å linke til nye gode bloggposter når de dukker opp.

Som med bloggrullen så ønsker jeg ikke å ha en uendelig lang liste, så dette er bare et lite utvalg av det alt bra som skrives der ute. Flinke er dere!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Sorgenfri Sier:

Knall!
Har såpass tro på smaken din, at det vil være en liste som er verdt å lese. :o)

 
 
Blogger Frøken Skavlan Sier:

Oj! Så gøy at jeg fikk være med:)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

sorgenfri: takk, det var da hyggelig! :-)

frøken skavlan: klabert, du skriver jo kjempemorsomt!

 
 
Blogger Örn Sier:

Takk frökna. Er virkelig beæret.

 
 
Blogger Minneapolise Sier:

Leste først bare posten og tenkte at nå må jeg begynne å skrive bra så jeg får være med, men der var jeg jo! :D

*lykkedans*

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

örn: bare hyggelig :-)

minneapolise: du skriver bra allerede, not to worry :-)

 
 
Blogger Petter Johan Sier:

Dette var en rimelig lur ide!
Nå har jeg satt meg et mål i livet!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

petter johan: glad for å kunne hjelpe deg med å finne retning i livet ditt :-)

 
 
Anonymous tina altså Sier:

ojoj!
jeg blir nå viden kjent som jenta som kysset en miksmaster!
tøft!

(takk)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: viden kjent kan jeg på ingen måte garantere ettersom de aller fleste vg-folka har stukket for lenge siden. men værsågod, bare hyggelig! :-)

 

Svare?