<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hvorfor noen gutter ikke lar høre fra seg

Det har jo hendt at jeg har truffet gutter som har sagt at de skal ringe og så har de ikke gjort det. Kanskje de til og med ikke har sagt at de skal ringe, men så har de hatt lyst til å ringe likevel. Poenget er hvertfall at jeg aldri har hørt noe fra dem. Og nå vet jeg hvorfor!
Det viser seg nemlig at en av fjellturjentene jobber sammen med ei som har samme navn som meg. Vi er bare tre stykker i Oslo med likt for- og etternavn, så det er ikke sånn supervanlig. Og denne navnesøsteren har visstnok opptil flere ganger blitt oppringt av menn som har truffet en med navnet vårt og som prøver å få tak i vedkommende. En av gutta var etter sigende ganske så påståelig og ville ikke gi seg da min navnesøster sa han hadde fått tak i feil person, uansett om navnet var riktig.

Dette er jo både oppløftende og deprimerende opplysninger på en gang. Det er jo glimrende å få vite at noen av dem som bare ble borte kanskje faktisk prøvde å få tak i meg. Hvorfor de bare gadd å ringe en av oss tre med samme navn er jo litt mystisk, men likevel. Samtidig er det litt kjipt å tenke på at de faktisk hadde lyst til å møte meg, men så ble det ikke noe likevel.

Men når alt kommer til alt så er dette strengt tatt ikke så mye mer enn en morsom historie, ettersom jeg har glemt alle de som ikke ringte (selektiv hukommelse er skikkelig gull) og jeg kan ikke selv etter å ha anstrengt meg litt komme på en eneste gutt jeg virkelig syns det var synd jeg ikke fikk møte igjen. Vel, lesson learned er hvertfall å huske å gi riktig telefonnummer når man treffer noen av interesse.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Miriam Sier:

Eller så kan jo du ringe først :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det kan jeg. Og det hender det at jeg gjør også, men da må jeg jo ha nummeret hans og det er ikke alltid jeg har :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Jeg kan ringe deg jeg :-) I just call to say......osv

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Gretten og Frøken makeløs sitting in at three...

Vel, synd det er bare en med mitt navn. Da kan jeg ikke skylde på det heller..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med lett telefonnummer

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: hva var det du called to say da? :-)

egoisten: leter du lenge nok så finner du sikkert en unnskyldning du også.

 
 
Blogger Gretten Sier:

.....I love you.

Mer kan jeg ikke :-)

Mvh Gretten som synger best i dusjen

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: virkelig? det var jammen ikke verst, nå ble jeg mer enn litt sjarmert :-)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Jeg venter spent på fortsettelsen..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med tendenser til småerting..

 

Svare?