<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Scootere og skoFrøken kjekk: Døh, seriøst. Hvor mange scootere har du'a?

Scootergutt: Fem

Frøken frekk: Fem? Hva skal du med alle dem? Du kan jo ikke kjøre mer enn en om gangen uansett!

Scootergutt: Vel. Hvor mange par sko har du?

Frøken kvekk: Eh. I rest my case.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Blogger Gretten Sier:

Reality bites!

Mvh Gretten som kjøpte nye sko i dag.

 
 
Anonymous Mia :D Sier:

Hihi, jeg rett og slett elsker sånne morsomme virkeligheten-rett-i-trynet-innlegg!


Så lenge de er morsomme da;)(hmm...kanskje på tide å kjøpe seg et par nye sko snart,?) ;o)

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Jeg skjønner at jeg må ha meg flere sko nå ja. Først nå skjønte jeg det.. Man,, jeg er treig.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med tre par sko

 
 
Anonymous Goredom Sier:

HA HA HA!

Dritbra! Takk for dagens første latter! :)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: jeps, det gjør den. fine sko? jeg gjetter på sneakers?

mia: hyggelig å høre! det er alltid på tide å kjøpe seg et par nye sko.

egoisten: tre par?? shopping - nåh!

goredom: takk! og værsågod! :-)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Du gjettet faktisk feil. Må nok gå i mørk bukse og skjorte der jeg jobber nå, så det ble svarte sko av den mer konforme typen.

Sneakers har jeg romslig med fra før :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Ny jobb er en gullende god unnskyldning for shopping!

 

Svare?