<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Hvem trenger sykkelveier?

Det er jammen bra det er så mange sykkelveier i Oslo. Det er skikkelig flaks at det er kilometre på kilometre med vakkert tilrettelagt asfalt for folk på to hjul uten motor, for hvis ikke hadde det vært en liten katastrofe at man nå skal fjerne sykkelveien i Thorvald Meyers gate mellom Grüners gate og Seilduksgata. Det er en nobel årsak; man vil bedre fremkommeligheten for trikken. Strålende. Og heldigvis vil parkeringsplassene bestå, for bilene må jo ha sin selvsagte plass i gata, både når de kjører og når de står stille. Det ville jo vært helligbrøde å ofre dem!

Så heldig at det er så masse sykkelveier å ta av da. Vi kommer helt sikkert ikke til å merke at de reserverte metrene for syklister blir borte i det hele tatt, vi kan jo bare ta en annen vei hjem.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Gretten Sier:

Oslo og sykkelveier suger! De plutselig bare stopper opp et sted.

Mvh Gretten som liker å sykle

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg er sjokkert. Her snakker de om å gjøre Oslo bedre for syklister og så FJERNER de sykkelvei? Hvor er logikken i det? Vekk med bilene sier jeg, de breier seg usaklig mye i indre by.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Jeg er så enig. Jeg syklet til og fra Lørenskog tidligere i sommer, og da også stoppet bare sykkelveien sånn plutselig ved Lørenskog stasjon. Det er bedre skiltet for syklister i Nordmarka enn i byen.

Det var vel Jens som lovet mer sykkelvei, mer vann i bassenger osv.

Mvh Gretten som har stor skepsis til Jens

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Nå skal det vel bli ulovlig å sykle på fortau og? Jeg hiver meg på grettens siste kommentar. Stor skepsis til Jens.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med liten lyst til at alle skal med..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

gretten: enten så stopper den eller så fins den ikke i det hele tatt. og det er vel flere enn jens som har lovet mer sykkelvei - samferdselsministeren f.eks, som vel er den samme som nå fjerner sykkelvei.

egoisten: ja, hva er det for tøys? det neste blir vel at det blir forbudt å sykle i gaten også, så kan vi tråkke frem og tilbake, frem og tilbake på de metrene med sykkelvei som fins. det blir bra det!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Mine Kooperative kolleger skuffer stort. Dere har hørt om det politiske mikronivået vi kaller "kommunen"? Det er (merkelig nok) slik at det er denne "kommunen" som bestemmer over de såkalte "kommunale" veiene. Hvem styrer hovedstaden? Jo, noe blått.

Nå må jeg huske å si fra til dere om det samme når dere i nær fremtid klager over at renovasjonsvesenet i hovedstaden kommer for sjelden og i tillegg strør etterlatenskaper fra søpplekassene utover veier og fortauer. Dere kommer til å gjenta at dere er skeptiske til denne "Jens", og jeg kommer atter til å minne dere om det politiske mikronivået. ("Kommunen".)

Jens er sjef over riksveiene, han. Eller rettere sagt: Han har ei dame som bestyrer dette for seg.

 
 
Blogger Egoisten Sier:

radio:
Hvem penger til kommunen da? Og hvem har mulighet til å ØREMERKE midler hvis man virkelig vil ha noe igjennom, slik at ikke kommunepolitikerne finner på å bruke pengene opp på noe annet - f.eks skolebygg?
I tillegg er det et nivå til i dette landet som heter fylkeskommune. Disse styrer fylkesveiene, og fylkesveiene er gjerne de som oftest trenger sykkelveier - jada i distriktene. Du er jo en slik som bor i by.. Man trenger sykkelveier her i distrikts-Norge og. Smekk på dine fingre.
Ref. dama som styrer veiene for Jens: Sist "sykkelvei" ble benyttet i et dokument fra Samferdselsdepartementet var 16.02.2007 - ergo ikke i noe budsjettdokument.. Igjen - smekk på dine fingre.

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med FORTSATT stor skepsis til Jensemann

 
 
Blogger radiohode Sier:

Puh! Hvem skulle trodd gutten hadde såpass til temperament?

Men tror du 400 meter i Thorvald Meyersgate må omtales i dokumenter utarbeidet av Samferdselsdepartementet, da?

På begynnelsen av 1990-tallet begynte man i større grad å redusere øremerkede bevilgninger. Men når man så at det spratt opp avsindige kulturhus på hvert nes så snudde vel den trenden? Likevel: 400 meters sykkelsti i Oslo sentrum er vel litt smått å kjefte på Jens for?

 
 
Blogger Egoisten Sier:

radiohode:
Jeg ser at du her forsøker en tradisjonell avledningmanøver, ved å påpeke at det kun er 400 meter. Vel, 400 meter sykkelvei koster antakeligvis ca 4 millioner kroner hvis den ikke bygges samtidig med veien. (antatt byggepris pr. 1 meter asfaltvei er 10 000,- utifra dagens kostnadsnivå og press på entrepeunører.) Det finnes da budsjettposter som er langt under 4 millioner i Statsbudsjettet!
Hvis Jensemann vil ha igjennom sykkelveiene, så får han ta i bruk muligheten til å øremerke da - selv om det er en inngripen i kommunenes selvstyre. Når det er sagt så er jo automatsaken en klar ripe i lakken vedrørende kommunalt selvstyre......

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med engasjement

 
 
Blogger radiohode Sier:

Meg bekjent er statsministeren sykkelglad? Bare vi ikke ender opp på det samme nivået her som med den posten hvor Karita ble beskyldt for å drite i de single fordi hun ble gift...

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Radio;
Helt fint å trekke ned debatten på et slikt nivå. Og i og med statsministeren nå i all hovedsak kjører offisiell bil med følgebil frem og tilbake til jobb, så har han vel glemt hvordan det var som liten Jensemann i trafikken da..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med evnen til å forenkle debatter

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Har denne bloggen blitt et sted der gutta møtes og krangler? Først Karitaposten og nå denne. Hva skjer liksom? Jeg må jo snart begynne med selvsensur - ingen flere poster med snev av politisk innhold.

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Dette betyr jo bare at vi tar postene dine på alvor:)

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med ansiktet i alvorlige folder.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Det er sant. Det er egentlig litt smigrende når jeg tenker på det :-)

 
 
Blogger radiohode Sier:

Vi er lit avstandsforelsket. Og da prøver vi å tøffe oss for deg, slik at du legger merke til oss og sier "Hmmm..... han der er ikke så verst."

Men så tar det helt av og vi fremstår som de tullingene vi (jeg) er.

 
 
Blogger Gretten Sier:

Glimrende Ego! Glimrende. Du har gjort unna dagens realitetsorientering. God avledningsmanøver overfor bloggens eier også.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg syns dere er noen svært sjarmerende tøffinger alle sammen jeg. Og det er selvsagt veldig hyggelig at dere henger her i bloggen, nesten uansett hvor slemme dere er med hverandre. Men som jeg har sagt før; grensa går ved slåssing.

Hva med en Koop-konkurranse i battling forresten? Dere kan jo la dere inspirere av den nært forestående joike-battle'en som skal foregå i Evenes. Tror det hadde vært en bra non-violent måte for dere å få ut litt sommer-aggresjon på. Jeg skal selvsagt stå på sidelinjen og heie. På alle tre!

 
 
Blogger Balanse Sier:

Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

 
 
Blogger Balanse Sier:

Det burde også vært skuddpremie på fotgjengere og barnevogner i sykkelstien...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

balanse: hm, du føler ikke at du kanskje går litt langt nå? bare bittelitt liksom?

 

Svare?