<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Irriterende kollegaer

Test: Hvor mange av disse fins på din arbeidsplass?

- Møteplageren: Insisterer på å diskutere alle detaljer i plenum, dreper ethvert initiativ og spolerer alle idémyldringer med frasen "det der har vi prøvd før". Enten svært påståelig og ufleksibel eller endrer mening idet vedkommende oppdager at andre er uenige, uten å være villig til å innrømme at h*n har skiftet standpunkt.

- Lunsjsnylteren: Bidrar aldri med å holde samtalen i gang i lunsjen eller i andre pauser. Lytter og forventer å bli underholdt av andres prat. Svarer kort på direkte tiltale, noe som gjør det umulig å ha pause med vedkommende alene. Tar aldri initiativ til et samtaleemne.

- Festfylliken: Blir alltid overstadig beruset på personalfester og benytter alltid anledningen til å ta opp ubehagelige temaer med kollegaer og overordnete i fylla. Skaper dårlig stemning, tilsynelatende uten å skjønne det selv.

- Kontorsladrehanken: Mer opptatt av sladder om kollegaer enn av å gjøre jobben sin. Observeres stadig ved kaffemaskinen eller i en-til-en-samtale med kollegaer på deres kontor - med lukket dør. Det er deg de snakker om.

- Hjemmekontoristen: Er aldri på kontoret fordi vedkommende stadig enten har hjemmekontor, er på tjenestereise, på kurs eller seminar. Har i tillegg gjerne barn som stadig er syke og avspaserer ofte i vanlig arbeidstid fordi h*n av ukjent årsak foretrekker å jobbe helg og/eller natt. Stort sett umulig å få tak i.

0-2: Hurra for deg og dine kollegaer, for noen gullebra folk dere er!
3-4: En helt gjennomsnittlig norsk arbeidsplass
5: Bytt jobb så fort som overhodet mulig (med mindre vi snakker om en klassisk mann/nisse/flytte-situasjon)

For videre lesning om demotiverende krefter på arbeidsplassen, klikk her.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Glad jeg slipper de der.. :-) Men en liiiten versjon av festfylliken, der enkelte tør å "løsne litt på slipset" og vise litt mer av seg selv, går helt greit.. ;-)

 
 
Blogger Örn Sier:

Hahaha morsomt! Jeg har alle dem der pá jobben min!Og jeg driver et enkeltmannsforetak!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Jeg har alle fem, og de er studenter hele gjengen.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Huff da... jeg ser tendenser fra meg selv i hvertfall i én av dem :-S

Eller er det virkelig sånn?

 
 
Blogger Tonita Sier:

På min seriøse statlige arbeidsplass er det bare 4, - greit at vi er gjennomsnitts, - men vi jobber bra!
Tror jeg skal søke meg til kategori hjemmekontor gitt.

 
 
Blogger Stian Sier:

Øy! Det er jeg som er lunsjsnylteren!

Men de andre slipper jeg heldigvis unna.

Stian

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Hjelp! 3-4 i en og samme person...og h*n er godt likt!? Går øyeblikkelig til finn.no på jakt etter ny jobb!

 
 
Anonymous Anonym Sier:

hehe så morsomt! Jeg har i hvertfall 3-4 stk og som emelie sa er de alle studenter =P

 
 
Blogger Ida Aurora Sier:

kjenner igjen alle figurene både fra klassen og jobb! synes Lunsjsnyltere er heeeelt forferdelige

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Mmm. Jeg er så glad jeg er student og selvstendig næringsdrivende. Men mannen min har mye artige folk på jobben. Eller som han sier: «Alt som står i Dilbert er sant.»

Det er klart- i it-avdelingen finnes flere typer. «De som alltid promper høyt og ser på youtube hele dagen», f.eks ^-^

 
 
Blogger Tonita Sier:

Virrvarr: - det du sa der minnet meg på noe.
For ørten år siden var det en TV-serie som het M..A.S.H. som handlet om livet på et feltsykehus i Korea under Koreakrigen på 50-tallet. Mye humor og mye blod.

Min far som hadde tjenestegjort der som kirurg sa: Alt det de viser har hendt, alt er sant - men alt skjedde ikke nødvendigvis i løpet av 30 minutter.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

ole k: det er en vesensforskjell på å ha det hyggelig på fest og å stadig ta opp ubehagelige personalsaker i fylla.

örn: da har du den der mann/nisse/flytte-greia gående. "og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble han til ingen nytte. for høyt på vognlasset nissen lo: jeg tror vi flytter i dag vi to!"

emelie: det høres ikke bra ut at tendensen fins blant studenter også, jeg hadde håpet det var på vei ut..

cat: neida. jeg har lest posten din og du faller definitivt utenfor kategorien :-)

tonita: haha, du trenger å ergre kollegaene dine litt?

stian: øy selv! begynn å snakk, slutt å snylte!

anonym: lykke til på jobbjakt! (og ikke skyld på meg når du oppdager at det er like ille på din neste arbeidsplass :-)

gabbynev: hei og velkommen hit! som sagt; jeg er bekymret for fremtidens arbeidsmiljø..

ida: det er de. blant de aller verste faktisk!

virrvarr: jeg leser ikke tegneserier så jeg vet ikke hva som står i dilbert. og så jeg som trodde at it-folk faktisk var blant dem som jobbet hele tiden! akk, enda en illusjon fattigere..

tonita: haha, veldig bra sagt. men at alt som ble vist på mash er sant? hm....

 
 
Blogger Stian Sier:

Øy tilbake! Du er jo alltids der, snakksalig som alltid, til å lede ordet? Trenger jeg virkelig å si noe? Du renner jo over av ord? Hm?

Stian

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Stian:
Du ville i hvert fall fremstå som langt mer interessant...
Ingen rekker jo å bli kjent med deg, om du ikke prater. :-)

Det er i hvert fall min oppfatning.
(Lykke til;-)

kri

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Stian: Hm. Men kanskje jeg er sliten og har lyst til å være stille en dag? Kan du snakke litt da?

Krissy: Godt poeng :-)

 

Svare?