<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-6502536255372581439', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Eriks eget Amazonas

Erik: Morten, vi må finne ut hva vi skal satse på innenfor miljøvern. Har du noen forslag?
Morten: Tja, her er det jo mye å ta av da.. Global oppvarming er jo ganske hett for tiden..?
Erik: Nei nei, der har jeg ingen sjanse til å lykkes. Alle er mot global oppvarming men ingen er interessert i å gjøre noe for å forhindre det.
Morten: Ikke det altså. Hva med ørkenspredning da?
Erik: Næsj, det har jo hun der Wangari tatt allerede.
Morten: Fattigdom?
Erik: Jo da, men det tar jeg meg jo av som bistandsminister.
Morten: Forurensing da?
Erik: Utrolig usexy. Nei det gidder jeg ikke bli assosiert med.
Morten: (sukk)

Erik: Kom igjen nå Morten, det må da gå an å finne noe konkret, noe stort og noe kult som jeg kan ordne opp i? Jeg har jo praktisk talt ordnet fred på Sri Lanka, så jeg må da klare å hamle opp med noen miljøgreier også? Jeg vil at det skal være noe som verden vil huske meg for – et suksessprosjekt!
Morten: Hva med… bevaring av regnskogen i Amazonas da?
Erik. Ja! Amazonas! Brasil! Rio! Karneval!
Morten: Karneval?
Erik: Det er viktig å nettverke med lokalbefolkningen, vet du Morten – å gjøre det som de gjør, der de er.
Morten: Men ehh.. Rio ligger da ikke i Amazonas?
Erik: Ah, minor details, min venn. Finn frem karnevalsdrakten nå – vi skal ut og redde verden!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Albatrossen Sier:

Nei, nå, Makeløs, detta var slapp sarkasme. Hvem er nå Morten, forresten?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Slapp sarkasme? Neida, jeg bare prøver å se for meg hva som foregikk da de landet på Amazonas. Morten er Morten Wassdøl, politisk rådgiver til superministeren.

 
 
Blogger elx Sier:

Tror du virkelig det er så mye kreativitet og initiativ ute og går?
Eller rettere sagt, tror du det er så interessant å være flue på veggen der?

Er redd du skriver bedre enn de gjør jobben sin jeg...

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

elx: vel, da gjør jo hvertfall jeg jobben min da. det er vel ikke så verst det heller?

var det bare jeg som fniste ved tanken på erik solheim i karnevalskostyme i rio?

 
 
Blogger Espen Sier:

Supercow to the rescue!

(Kan du se ham for deg?)

 
 
Blogger elx Sier:

Jeg setter STOR pris på jobben du gjør! Takktakktakk :)

Men nei, jeg fniste ikke, bare grøsset sånn bittelitt og diskret.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

espen: jeg ser han, skremmende tydelig :-)

elx: så fint da! diskret grøssing, er det sånn man gjør når mor serverer rosenkål til middag?

 

Svare?