<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gammel kjæreste eller ny mobiltelefon?


Dere menn altså! For en overfladisk og kjip gjeng dere er! Her går vi kvinner rundt og strever etter evig kjærlighet og total hengivelse - og hva gjør dere? Dere tenker på den neste duppeditten dere skal kjøpe. Så opphengt er dere i deres små elektroniske venner at dere faktisk vil bytte oss ut bare for å få en ny og fancy dings.

En undersøkelse gjennomført av britiske GfK NOP, viser nemlig at én av åtte menn er villige til å bytte bort kjæresten sin hvis det innebar at de fikk en ny duppeditt, som for eksempel en musikkspiller eller mobiltelefon. På listen over ting dere ville byttet kjæresten mot finner vi også TV i bredskjermformat, hjemmekinoanlegg og kjøleskap med fryser.

Til sammenlikning er det bare 6 prosent av de spurte kvinnene som ville byttet bort kjæresten mot en elektronisk duppeditt. Selvsagt! Vi kvinner er jo opptatt av menneskelige relasjoner og uutholdelig lykke og grunnløs smerte. Det spiller da ingen rolle hva slags format det er på tv-en - så lenge vi får se onsdagsfilmen på TvNorge.

Nå er jeg så skuffa og desillusjonert over kjærlighet og hjerte og smerte og sånn at jeg stikker til fjells med elleve andre jenter. No men allowed.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous trond Sier:

Hm.

Nå ser ikke jeg heller så veldig mye på TV, men snakker vi ny seilbåt, så kanskje...

 
 
Blogger radiohode Sier:

Jeg bytter gladelig bort en kjæreste hvis jeg bare er sånn halvveis fornøyd. Men da bare mot en kjæreste jeg er mer fornøyd med.

 
 
Anonymous abre Sier:

En undersøkelse jeg har gjort helt alene, basert på nitid synsing og ettertanke, viser at 3/4 av all statistikk som presenteres i media er bullshit.

Jeg lurer hva slags "segment" de har gjort undersøkelsen sin i, og hva som menes med "kjæreste". For alt vi vet kan en god del av disse "én av åtte" bytte ut kjæresten sin jevnlig, duppedings eller ei.

Kanskje det bare var fredag?

 
 
Anonymous Gretten Sier:

Menn har duppedingser og dere opererer med skjørt tydeligvis (har lært det av deg), så vi kan vel ikke være så mye verre enn dere.

 
 
Anonymous Villkatta Sier:

Hm, dette var bekymringsverdigt. Jaja... Kos deg til fjells med vennene dine! Ville forøvring si at det er en fin blogg du har!

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Jeg bytter gjerne bort PCen og mobilen mot ei dame som kan lage god mat til meg:)

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med trua på de rette verdiene..

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

trond: ut med kjæresten, inn med ny seilbåt? får jeg bli med på tur eller? :-)

radiohode: høres betraktelig bedre ut enn å bytte henne ut med en dings.

abre: haha, basert på nitid synsing - veldig bra! undersøkelser og statistikk er alltid fulle av bullshit..

gretten: pokker, der tok du meg :-(

villkatta: takk takk! det var en super helg, jeg er tilbake med røde kinn og lunger proppfulle av frisk fjelluft!

egoisten: er det ditt eneste krav? en enkel mann du, det setter vi pris på!

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Frøken Makeløs: Jeg har da aldri lagt skjul på at jeg er en enkel mann? Dette har vi da "diskutert" tidligere mener jeg å huske?

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med få snobbete tendenser

 
 
Blogger Gretten Sier:

Jeg gjennomskuer alt....


Mvh Gretten som lett får høye tanker om seg selv ;-)

 

Svare?