<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Karita er gift – singlemeldingen er avlyst

Det blir ikke noe av den lenge etterspurte stortingsmeldingen om aleneboeres levekår – fordi regjeringen har avdekket at gruppen av single er for sammensatt til at man kan klare å finne noen felles tiltak for dem. Det burde vel strengt tatt ikke komme som et stort sjokk at Norges 900 000 enslige er en variert gruppe, men regjeringen var tydeligvis så overrasket over dette at de avlyste hele singlemeldingen.

At man i de fleste andre grupper – som pensjonistene og barnefamiliene – også finner svært ulike individer med varierende interesserer og økonomi, er tydeligvis irrelevant i denne sammenhengen. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem uttaler i dag at single uansett skal tas vare på gjennom regjeringens satsing på de fattige.

Men de aller fleste single i Norge er ikke er fattige, og vi opplever det likevel som urettferdig og meningsløst at vi skal betale like mye i avgifter til blant annet vann-, kloakk- og renovasjon som en familie med fire ganger så mange medlemmer. Om dette sier Karita ingenting.

Nevnte jeg at hun giftet seg for noen uker siden?

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger radiohode Sier:

:-) Det eksempelet med kloakk ble vel litt feil? Alle med litt erfaring fra parforhold vet jo at det fort blir jævla mye dritt i sånne forhold? Ca fire ganger så mye som når man bare har seg selv å irritere seg over.

Men for å svare på spørsmålet ditt: Nei, du nevnte ikke at Karita er gift. Var du tilstede på bryllupet, kanskje? ;-)

 
 
Blogger Amos Keppler Sier:

Jeg tror det stemmer. Hun hadde egentlig tenkt å legge fram meldingen, men så giftet hun seg. Enhver er seg selv nærmest. Spesielt politikere. De må vel være verdensmeswtre i å tildele seg selv frynsegoder.

 
 
Anonymous Sexy Sadie Sier:

Hvem i helvete giftet seg med den der helvetes kjerringa`?????

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: nei, dette vet jeg ingenting om gitt. og jeg var ikke i bryllupet heller..

amos: ja, sammenhengen virker litt vel opplagt..

sexy: en pilot, visstnok. men vi vet ikke helt for bryllupet var hemmelig, haha.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Men honestly; ingen tror vel dette er mer enn et morsomt sammentreff?

 
 
Blogger Esquil Sier:

Jo, radioskalle. Jeg tror vi har krasjet på konspirasjoner før.

Av natur er få i regjering og storting single over tid, siden de er voksne, seriøse folk med status, og dermed er lovverket tilpasset familier.

Det er flere sånne. På stortinget har de ofte to hus, et på hjemplassen og et i Oslo, og sannelig er det største skattesmutthullet som skapt for de som eier mye eiendom.

På stortinget sitter folk på stortinget, og sannelig er pensjonsordningene for folk som har sittet på stortinget helt fantastiske.

und
so
weiter

juster antennene og våkn opp, kamerat.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Les et par-tre kommentarer lenger opp her, så skjønner du...

Eller se her:
http://utengrenser.blogspot.com/2007/04/srge-respekt-kvalme.html

 
 
Blogger radiohode Sier:

Nå glemte jeg jo å si det jeg egentlig skulle si: Det at to kjennetegn opptrer sammen betyr ikke at det er årsakssammenheng mellom dem.

 
 
Blogger Esquil Sier:

Fine ord, unyttig opplysning. Mye på samme måte som det at to kjennetegn opptrer sammen ikke betyr at det ikke er årsakssammenheng mellom dem.

Men beklager noe respektløs tiltale.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Pussig. Min dragning mot å diskutere dette er liksom helt fraværende?

 
 
Blogger Gretten Sier:

Måtte Karita brenne.... Hun trenger ikke å bekymre seg for meg, har det fett som single (nei, det er ingen livsløgn).

radio og Eskil - Kanskje dere kan chatte et annet sted? Unger!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

du verden, her skjer det ting. men bare diskuter dere gutter, så lenge dere ikke begynner å sloss. der setter jeg grensen altså. frøken makeløs er en non-violent blog, også i kommentarfeltet.

 
 
Blogger radiohode Sier:

Det var ikke jeg som begynte, altså. Det var de andre. Æresord. Jeg er innmari snill, jeg.

 
 
Blogger Esquil Sier:

det medfører korrekthet.
sometimes that just aint enough to keep a man like me interested/
no I gotta get out and have fun on someone elses expense/
I'm an asshole.

"Gretten vil bare si i fra om at han ikke kommer til å delta i debatter om, eller skrive om, metablogging noensinne. Dette gjelder fra og med søndag den 10. juni klokken 12.40 det herrens år 2007 etter Kristi fødsel."

og å kommentere kommentarer er ikke meta? :)

 
 
Blogger Gretten Sier:

radio/Esquil - Jeg gjør dere oppmerksom på adferden deres i kommentarfeltet her, intet annet ;-)

 

Svare?