<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Trenger du en dårlig dag?


Føler du at livet ditt går litt vel bra om dagen? Trenger du noe som kan få deg til å lande solid i bakken med nesa først? Da vet jeg hva du bør gjøre: sørg for å bli med i en valgkomite et eller annet sted.

Det spiller mindre rolle hvor og hva slags verv som er oppe til valg - det viktige er at det er mer enn en interessert kandidat til hvert verv. Jo flere kandidater, jo bedre. På den måten kan du ikke unngå å tråkke noen på tærne. Å sørge for at noen blir misfornøyde, samt at de holder deg som personlig ansvarlig for at det hele, er en sikker metode for å bli upopulær. Ingen liker dem som ikke nominerer dem til de vervene de ønsker seg. Og jo flere kandidater som stiller til hvert verv, jo flere klarer du å gjøre forbanna. Dessuten kommer neppe den ene som faktisk blir nominert til å takke deg uansett, siden du antagelig har måttet vrake den kandidaten til et annet verv.

Rett etter møtet hvor du har presentert dine nominasjoner og vervene er blitt besatt, bør du bli stående midt i flokken av de som er misfornøyde med resultatene på egne og andres vegne, samt med prosessen og presentasjonen din, slik at du virkelig får føle på den dårlige stemningen. Ikke alle vil kanskje utbasunere sin misnøye med deg verbalt (men det er nok av dem som gjør det også), men du vil merke at de er grinete og føler seg urettferdig behandlet av de stygge blikkene de gir deg.

Og har ikke dagen din blitt ødelagt av dette er du antagelig lykkelig nyforelska. Good for you!

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Iversen Sier:

Åhåå! Been there, done that - om enn bare i ungdomspolitikken. Spikeren på hodet (ooo, dobbel bunn der).

 
 
Blogger Egoisten Sier:

Iversen: jeg skulle si been there, done that. Bådei ungdomspolitikk og i voksenpolitikk. Det er ekstra "søtt" i voksenpolitikken nå de oppfører seg som i ungdomspolitikken..

Egoisten
- Åtgaumsforvaltar med farvel til politikk

 
 
Blogger Ørjan Hillestad Sier:

du er altså lykkelig nyforelska? gratulerer :)

men dette er kanskje årsaken til at valgkomiteer er en typisk jobb for gamle helter som er over toppen. carl i hagen, nils arne eggen, reiulf steen og sånne. når du er på vei ut syns du kanskje det er bare kult å få levert noen spark.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

iversen: ungdomspolitikken er sikkert ille nok. bra for deg at du kom deg ut av det. valgkomite-arbeid altså, ikke politikkken som sådan.

egoisten: folk som er sure fordi de ikke ble nominert er ikke søte, så langt derifra.

ørjan: hehe, hardly :-) og jeg skal definitivt vente til jeg er over toppen før jeg roter meg inn i en valgkomite igjen. for en møkkajobb!

 
 
Blogger radiohode Sier:

Skjønner ikke hvorfor jeg leste denne posten? Nei, jeg trenger ingen dårlig dag. Jeg trenger en god dag. Mange gode dager. :-)

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

fordi du er en frøken makeløs-addict, kanskje? :-)

 
 
Anonymous radiohode Sier:

En frøken Makeløs-dag er en god dag. En frøken Makeløs-løs dag er en dårlig dag. Simple as that.

 
 
Anonymous Ørjan Hillestad Sier:

Klassisk player-triks du kjørte på herr radiohode der, frøken makeløs. Bloggversjonen av "Oooh you want me so bad". Pluss bloggposter om å ha tre menn samtidig. Er du en player? :)

 
 
Blogger Gretten Sier:

Jeg pleier å få med meg generalforsamlingen i borettslaget, der skjer det ting..........

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

radiohode: så selv om jeg skriver om å ha en dårlig dag så blir det en god dag! fantastisk :-)

ørjan: aldeles ikke. men jeg er nok kanskje en liten flørt..?

gretten: bare hold deg unna valgkomiteen. lover du?

 
 
Blogger Lothiane Sier:

He he, jeg sitter i valgkomite for tredje gang. Heldigvis er det en kamp for å få folk til å ta verv, så jeg trenger ikke utelukke noen. Så langt, så godt - men jaggu er det mye jobb!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

høres bedre ut å jobbe litt med å få en kandidat til hvert verv, da er det i det minste ingen som blir sure fordi de ikke får det vervet de ville ha.
men valgkomite for tredje gang altså? det er imponerende!

 

Svare?