<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Velkledde mødre


Det er ganske mange jenter som triller dyre, fancy barnevogner mens de selv er ikledd shabby strikkegensere og utgåtte joggesko. Det syns jeg er et trist syn. Nå vet jeg jo ikke hvordan disse jentene kledde seg før de ble gravide, men jeg er skrekkslagen ved tanken på at jeg også vil bli en sånn lassismor når jeg en gang får barn. Derfor ble jeg så utrolig glad da jeg i dag så en nybakt mamma med høyhælte sko og kåpe, det var nesten så jeg gråt av lykke. Man kan ha høye hæler når man triller barnevogn! Takk du fremmede mor, du løftet dagen min og ga meg nytt håp for fremtiden.

Etiketter:

 

til denne posten

 
Anonymous Linda Sier:

Hehe hun var sikkert en tante og ikke en mor.

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Kan det tenkes at disse mødrene ikke er så fornøyd med kroppen sin etter fødselen og vil vente til kilowne fjerner seg før de kjøper nytt tøy. Det kan også tenkes at de har nadre ting enn klær å tenke på.. (ja, det går an, brødhue.)

 
 
Blogger Snåta Sier:

Dette må jeg bare kommentere siden jeg selv er (relativt) nybakt mor selv med flott, men først og fremst god og ehndig barnevogn med verdens nydeligste gutt oppi. Når man er graiv blir man stadig tyngre og tyngre og det går dessverre utover føttene (det har det gjort for meg). Jeg kan bare ikke tråle gatelangs med høyhelte sko bare for å se pen ut. Da kan jeg ikke bruke beina mine på noen dager etterpå og min kjære må gjøre alt for meg.Makeløst, men kjedelig - og ikke minst vondt - etterhvert. Derfor tar jeg heller på meg høyhelte sko og kåpe når jeg og min kjære har alenetid sammen.

 

Svare?