<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Kule Løkka og dumme hipstere


Løkka har forandret seg de siste årene, det er det vel ingen som er uenig i. Hallèn er stengt og nedtagget, boligmeglerne og Deli de Luca har tatt over de beste butikklokalene og Trabant har visstnok planer om å emigrere til Torggata. Thorvald Meyers ligner stadig mer på Bogstadveien - lørdag formiddag er fortauene fulle av folk med dyre, store solbriller som drikker fancy kaffe og snakker høyt med hverandre. Fretex i Markveien selger ferdig sortert second hand til skyhøye priser, perfekt for stilusikre hipstere som ikke har skjønt at selve jakten på en skatt er noe av det beste ved å handle brukte klær.

Men jeg liker Løkka fortsatt. Jeg syns det er hyggelig å henge i Birkelunden og å glane på folk på Fru Hagen. Jeg klarer å overse barnevognmafiaen og det komisk selvmotsigende i at eiendomsmeglerne selv er med på å utradere sine salgsargumenter ved at de inntar lokalene til de butikkene som ligger "et steinkast unna" boligobjektet de skal selge.

Det som irriterer meg er at det er blitt så politisk korrekt blant trendy jenter og gutter å snakke om seg selv som uskyldige ofre for Løkkas forandring. Våkne opp, du er selv i høyeste grad ansvarlig for denne endringen! Ja, det er leit at alle de små, rare butikkene går konkurs - men handler du noen gang i dem? Ja, det er trist at Deli de Luca og 7/11 fins på hvert gatehjørne - men lar du være å kjøpe pølse og is der? Og jada, det er synd at de brune pubene ser seg nødt til å stenge dørene - men det hadde hjulpet hvis du hadde kjøpt ølen din der i stedet for på Parkteateret.

Du kan ikke klage over at nærmiljøet ditt endrer seg som et resultat av de valgene du gjør hver dag. Løkka er ikke noe annet enn et produkt av de som oppholder seg der.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Odd Sier:

Bra post. Er også lei sutringa over hvordan man er maktesløs tilskuer til at området ødelegges. Klart de søte små butikkene greier seg hvis folk er villig til å betale for dem.

Personlig liker jeg nå Parkteateret også.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg har ingenting i mot Parkteateret og savner i grunnen ikke de brune pubene. Mener bare at hvis man savner dem men ikke har gjort noe for å hjelpe dem å overleve så kan man bare ha det så godt og slutte å sutre.

 
 
Anonymous Hans Sier:

Gode poenger dette, for det er jo egentlig så enkelt som du sier her. Slutter du å handle på 7-11, forsvinner 7-11. Slutter du å bruke eiendomsmeglere, forsvinner uvesenet.

For øvrig er jeg glad jeg flyttet fra Grünerløkka til Gamlebyen for et par år siden, blant annet fordi utviklingen går i feil retning på Løkka nå.

 
 
Blogger Retroper Sier:

Så enkelt er verden heldigvis ikke (hva skulle vi da med utdannelse?). Folk i Oslo og på Løkka fukter strupen i utvanna Borg-øl i de brune pubene og knasker i seg grønnsaker fra Sultan i store mengder, nok til at alle som driver slikt på Løkka kan leve godt. Det er huseiere som svikter, som skjønner at kapitalsterke eiere (med høyere fortjeneste på sine produkter) er i stand til å betale betraktelig mer i husleie enn eiere av grønnsaksbutikker og brune puber. Det sier seg selv. Det er økte leiepriser som presser ut den rufsete delen av Løkka; å legge skylda på de «maktesløse tilskuerne» er å fornekte kapitalismens sanne natur.

Slik som den engelske økonomen John Maynard Keynes uttrykker det: «Capitalism is not a success. It is not intelligent, it is not beautiful, it is not just, it is not virtuous – and it doesn't deliver the goods. In short, we dislike it, and we are beginning to despise it. But when we wonder what to put in its place, we are extremely perplexed.»

Kapitalisme er organisert kriminalitet hvor vi alle er ofre... [tordenbrak] som forandrer samfunnet på godt og vondt, uten at verken Løkka-borgere eller andre kan gjøre så mye med det.

 

Svare?