<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Frøkna er rik


Man blir ikke så veldig rik av å redde verden, vel - ikke målt i penger, er det vel korrekt å si. Men i følge Global Rich List er jeg likevel blant de 0.95 prosent rikeste i hele verden. En heldig jente, med andre ord.

Du oppfprdres herved til å ta testen og deretter spore opp en bra organisasjon som du kan donere litt av rikdommen din til. Frøkna støtter SOS Barnebyer og Tano Trust.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

Tviler mer og mer på om hjelpen kommer faktisk frem eller om den forsvinner i administrasjon eller korrupsjon i mottaker landet.

Så frem til jeg er sikker så går min støtte til den lokale speideren, musikk korpset og andre ting som sårt trenger penger i nærmiljøet og der jeg er sikker på at pengene kommer frem.

 
 
Blogger Camilla Sier:

Jeg er desverre enig med Tja. Det er ikke alle hjelpeorganisasjoner som er like nyttige...

Men testen var morsom :-) Og det ser virkelig ikke ut til at jeg har noe å klage over når det gjelder listeplassering!

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tja: du har nok rett i at en del forsvinner i administrasjon og korrupsjon, men om man ikke sender noen penger så er man hvertfall helt garantert at ingenting kommer frem heller :-)

forøvrig gjelder det jo å velge organisasjoner man har tiltro til - og hvis de grunnene du nevner er det eneste som hindrer deg i å støtte organisasjoner som arbeider i fattige land, så vil jeg gjerne få anbefale deg tano trust. jeg kjenner personlig en av dem som driver organisasjonen og er helt overbevist om at pengene kommer frem til dem som trenger dem. dessuten setter de barnas behov laaaangt foran givernes, blant annet er det ikke mulig å være fadder for ett spesielt barn, du må være fadder for alle sammen. de kunne muligens sopt inn mer penger på å personifisere givernes forhold til barna, men velger å ikke gjøre det av hensyn til ungene. det står det respekt av.

og utover det så er det selvsagt helt supert å støtte lokale organisasjoner også :-)

camkarmir: det er det absolutt ikke, men for tvilere så vil jeg altså anbefale tano trust. de hjelper!

ja, vi er søkkrike hele gjengen :-)

 
 
Blogger Snåta Sier:

Her ble det TOP 0.001%. Jeg gir allerede en passelig slum til Plan International for å ha fadderbarn på Haiti.

Men det må presiseres at det er j.... dyrt å bo i Tigerstaden også.

 
 
Blogger Espen Sier:

Nå er det jo en stor forskjell på inntekt og formue, så denne testen var litt "rar".

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Og ikke gratis med lange pendle avstand, disel priser, rente økninger og 4 barn heller.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

snåta, espen og tja: nå syns jeg kanskje dere spikker litt fliser her. poenget er vel neppe at testen skal være helt nøyaktig, men snarere gi oss en påminnelse om hvor heldige vi er..?

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Lot meg engasjere av Frøkna og valgte S.O.S barnebyer. Har forsåvidt tenkt på det lenge og bare dårlige argumenter og slett moral har vært hinderet så det var på høy tid :-)

Selv om media har fokusert på penger som går bort i administrasjon og korrupsjon er det stor forskjell på organisasjoner. Når det gjelder S.O.S. barnebyer kan en dessuten sjekke ut tingenes tilstand ved selvsyn - ikke dårlig bare det.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

mr walker: wee, så bra! noen ganger trenger man bare et lite dytt bak :-)

må forøvrig forte meg å føye til (selv om det kanskje ikke var det du siktet til) at jeg er litt skeptisk til å lage barnebyene til turistattraksjoner. det er jo tross alt andre menneskers hjem man tramper inn i - og det syns jeg man skal være forsiktig med. personlig kommer jeg hvertfall ikke til avlegge "min" barneby noe besøk, det holder i massevis med den informasjonen de sender meg i posten :-)

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Er egentlig enig med deg i det, men noen ganger er muligheten bedre enn selve utførelsen. Å vite at det ikke er et lukket sted, men at det tåler åpenhetens lys synes i hvertfall jeg er bra :-)

 
 
 

Svare?