<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d3668486536625242016', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Gårsdagens outfitPå vei ut for å bedrive html-nerding på Mono og generell flanering i hovedstaden. Lilla blyantskjørt fra HM, svart bluse, grå kort cardigan, svart jakke og rød veske. Armbåndene er henholdsvis en gave og arvegods.

Etter oppsummeringen av moteuka svarte 30 prosent av dere at "moteblogging var kjempestas, mer - mer!" mens 53 prosent mente at "litt moteblogging er greit, så lenge det ikke blir for mye av det". Ti prosent syntes at det var mer enn nok moteblogging allerede og seks prosent benyttet sjansen til å stemme til tross for at de ikke hadde gjort seg opp noen mening om saken.

Når man så legger til den generelle stemningen i kommentarfeltet til nevnte post (i tillegg til det faktum at jeg selv syns at moteuka var veldig moro!), så blir konklusjonen at jeg nok kommer til å fortsette med litt moteblogging. Hovedfokuset vil imidlertid fremdeles være alt mulig annet, om vi da skal dra det så langt som å si at det fins noe fokus i denne bloggen overhodet.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Blogger Stian Sier:

Fine bilder. Mine motekunnskaper er nok ikke helt oppdaterte ... hva er et blyantskjørt?

Stian

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

det referer til fasongen; "knee-length skirt shape, close fitting from hip to hem, slit at the side, front or back, often worn with tailored suit jackets"

 
 
Blogger Stian Sier:

Det var jo en grei forklaring, og skjørtet var/er alldeles fint i fasongen, men jeg skjønte ikke allegorien ... Jeg forbinder ikke blyant med noe av det bildene viser ...

Stian

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Jeg har alltid tenkt at det har å gjøre med at det er smalt i fasongen (en blyant er jo tynn), men det kan jo hende at den opprinnelige grunnen er en helt annen..

Og nå har jeg spurt det store internettet og f.eks Ralph Lauren sier at det er "So called because the silhouette is as straight as a pencil". Nå syns jeg vel ikke at silhuetten min ligner så veldig på en blyant i dette skjørtet, men det er jo kanskje en annen sak.

Om du trenger flere ordforklaringer, kan du jo surfe innom her: http://style.polo.com/glossary/default.asp

 
 
Anonymous Anonym Sier:

De derre armbåndene var bare helt nydelige :-D Jeg vil også ha slike fine armbånd i gave!!!!

 
 
Blogger etaktuarliv Sier:

Er det samme skjørt på alle bildene? Fargen ser forskjellig ut på det ene, men det kan være at det er forskjell i fargen på belysningen eller blitsen.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

Rosaverden: Jeg er en heldig jente :-)

Etaktuarliv: Har svart deg på nye-bloggen :-)

 

Svare?