<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8979916324030367209\x26blogName\x3dFr%C3%B8ken+Makel%C3%B8s\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://frokenmakelos.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dno_NO\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://frokenmakelos.blogspot.com/\x26vt\x3d-2257351198009471507', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frøken Makeløs

 

Litt enkel fysikk

Jeg har tidligere tatt til orde for at folk skal begynne å gifte seg litt, men ettersom jeg nå befinner meg i en noe annen situasjon så vil jeg gjerne fremme forslag om at folk bør gjøre det slutt litt oftere. Det er ikke det at jeg har sluttet å like bryllup - på ingen måte - men jeg syns samtidig det er en god idé å øke antall free-floaters i samfunnet.

Ok, her er greia: Se for deg en gjeng med atomer som svever rundt. En hel del av dem er imidlertid bundet sammen med et annet atom til et molekyl og er derfor ikke tilgjengelig for de enslige atomene. Legg så til det faktum at ganske mange av molekylene består av to atomer som ikke gjør hverandre lykkelige, så ser du forhåpentligvis logikken i å ha lavere terskel for å gjøre det slutt.

Hvis alle de som ikke gjør hverandre glade kunne gjøre det slutt med hverandre sånn at de i stedet kunne funnet lykken med et annet atom, så ville resultatet vært en hel masse nye konstellasjoner med forelskete og blide molekyler.

Det er altså de som tviholder på et annet atom tross krangler og generell mistrivsel, som binder opp ressursene og ødelegger alt sammen. Jeg derimot, har tatt samfunnsansvar og sluppet mine ekser fri.

Etiketter: ,

 

til denne posten

 
Anonymous Anonym Sier:

jeg er meget enig, frøken.
det finns tonns av flotte atomer som har et surt vedheng.

 
 
Blogger Krampine Sier:

hehhe...festlig...jeg har iallefall lært at man aldri skal stole på "molekyler"!...

 
 
Anonymous abre Sier:

Artig analogi!

Man kan jo gå videre med å slå fast at det er forskjell på atomer. Noen er helium, og forblir enslige uansett hvem de treffer. Andre er f.eks. karbon og kan få det til å funke med flere forskjellige partnere. Gjerne flere samtidig.

Noen inngår heftige eksoterme forhold, som slår gnister i starten, og så er de nesten uatskillelige. Andre har store indre spenninger, og lager et svare leven når de går fra hverandre. Og så er det noen som er veldig flyktige, og skifter partnere i ett sett.

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

tina: det gjør det, og ikke minst fins det atomer som gjør hverandre sure. ikke skjønner jeg hvorfor de insisterer på å henge sammen da..

krampine: skal man ikke? den fysikktimen skulket jeg visst :-)

abre: ooh, veldig bra - dette kompletterer virkelig bildet mitt. skal vi skrive bok kanskje? :-D

 
 
Anonymous Anonym Sier:

Helt einig... Fantastisk kommentar av Abre!! Lo jeg skikkelig godt av :-) Kan man klone slike som ham, tro?

For øvrig takk til frøkna for å holde oppe denne fabelaktige bloggen, som alltid bidrar til å gjøre dagen hakket gladere!

kri

 
 
Anonymous bein Sier:

sånn apropos: http://www.youtube.com/watch?v=HDw4gk5pYl8

 
 
Blogger Stian Sier:

Dette er jo en kjempidé som jeg om mine partnere, beskjedent nok, har praktisert selv, flere ganger.

Som hobbykjemiker må jeg jo slå et retorisk poeng på at noen forhold er dømt til å være sure. Hydrogen og klor, f.eks. Synd for dem. Og karbonsammenligningen og flyktighetsanalogien til Abre var morsomme!

Stian

 
 
Anonymous abre Sier:

Den youtube-vidoen hadde jeg faktisk ikke sett før. Helt sant!

Men det er klart vi kan skrive bok, frøkna! "Grunnkurs i personkjemi"?

Så kan vi ha kapitler som "stabile forbindelser og likevekt", "svake bindinger i surt miljø", "reaktive blandinger og frie radikalere", "flyktige forbindelser", "organiske dobbeltbindinger", "ionebytting og separasjon", "homogene trans-forbindelser", "regelmessige mønstre og gitterstrukturer", osv.

Kanskje Virrvarr kan illustrere?

 
 
Blogger Frøken Makeløs Sier:

krissy: jups, abre hevet kvaliteten på posten min mange hakk :-)

så hyggelig at du setter pris på bloggen, hurra hurra!

bein: fantastisk video, den passer jo som hånd i hanske! og jeg sier som abre; jeg hadde ikke sett den før - lover!

stian: vi gjør vår borgerplikt, gjør vi! at hydrogen og klor er dømt til å være sure er selvsagt et poeng som vil komme med i boken :-)

abre: ja hurra! jeg tror ikke jeg kan nok om kjemi til å bidra så veldig til den kapittelinndelingen (og begynner å innse at denne posten kanskje burde hett "litt enkel kjemi" i stedet..?). men ut fra det lille jeg skjønner av dine forslag så spruter det allerede ut ideer i alle retninger fra hodet mitt. weee!

klart virrvarr må illustrere, dette blir så bra!

*hopper opp og ned*

 

Svare?